INTES BOHEMIA s.r.o.  >  Patologie
  • HistoStar - zalévací linka

    HistoStar - zalévací linka

    HistoStar je ergonomicky navržená a pečlivě zpracovaná linka pro zalévání tkání sestávající ze dvou oddělitelných modulů, zalévacího a chladícího.

PathStation™: In-Hood Telepathology Imaging System for Grossing

Vestavěný mokro systém přímo v přikrajovacím pracovišti
Nabídku produktů připravujeme.