INTES BOHEMIA s.r.o.  >  Patologie

HistoStar - zalévací linka

Katalogové číslo: A81000001

HistoStar je ergonomicky navržená a pečlivě zpracovaná linka pro zalévání tkání sestávající ze dvou oddělitelných modulů, zalévacího a chladícího.

Patologie

NOVINKY

Nabídku produktů připravujeme.