Distribuce Roche

Hlavní podnikatelskou činností naší společnosti je poskytování logistických služeb pro diagnostickou divizi firmy ROCHE. Tyto služby poskytujeme formou outsorcingu (tj. skladování zboží, manipulace se zbožím, balení, označování a přeprava).

Veškerý provoz spadající pod logistickou divizi je zajištěn v prostorách skladového areálu NEOS INVEST, kde je plná vybavenost pro uskladňování zboží jak v běžných teplotách tak i zboží chlazené (2 - 8 °C) a mražené.

Transport zboží ke konečnému zákazníkovi zajišťujeme dvěma způsoby:

 

sklad chladící box chladící box chladící box
chladící box chladící box chladící box balící linka
zabalené přístroje nákladová plošina chlazená přeprava chlazená přeprava