INTES BOHEMIA s.r.o.  >  Reflotron system

Vítejte u INTES BOHEMIA.

Zabýváme se skladováním zboží, balicí činností a službami v oblasti vnitrostátního zasilatelství. Hlavní činností je výhradní distribuce laboratorní diagnostiky spol. ROCHE, která je jedním ze světových lídrů v této oblasti.


Reflotron System

AKTUÁLNÍ CENÍK (soubor PDF, 55 kB)


Reagenční proužky Reflotron®

Testy Reflotron® (reagenční proužky) mají dlouhou skladovatelnost a až na několik málo výjimek je lze skladovat při pokojové teplotě. Na rubu každého testovacího proužku Reflotron® je magentický proužek obsahující šarži a všechna data specifická pro daný test.

Reflotron Alkal. Phosphatase Reagenční proužky pro stanovení ALP
Reflotron Amylase Reagenční proužky pro stanovení a-amylasy
Reflotron Bilirubin Reagenční proužky pro stanovení bilirubinu
Reflotron Cholesterol Reagenční proužky pro stanovení cholesterolu
Reflotron CK Reagenční proužky pro stanovení CK
Reflotron Creatinine Reagenční proužky pro stanovení creatininu
Reflotron GGT Reagenční proužky pro stanovení GGT
Reflotron Glucose Reagenční proužky pro stanovení glukózy
Reflotron GOT/AST Reagenční proužky pro stanovení GOT/AST
Reflotron GPT/ALT Reagenční proužky pro stanovení GPT/ALT
Reflotron HDL Cholesterol Reagenční proužky pro stanovení HDL cholesterolu
Reflotron Hemoglobin Reagenční proužky pro stanovení hemoglobinu
Reflotron K+ Reagenční poružky pro stanovení K+
Reflotorn Panceratic Amylase Reagenční proužky pro stanovení pankreatické amylasy
Reflotron Triglycerides Reagenční proužky pro stanovení triglyceridu
Reflotron Urea Reagenční proužky pro stanovení močoviny
Reflotorn Uric acid Reagenční proužky pro stanovení kyseliny močové


Pracovní postup stanovení

  • aplikace vzorku na testovací proužek
  • vložení testovacího proužku do přístroje
  • odečtení výsledku

Údaje obsažené na megnetickém kódu

  • typ stanovení
  • délka inkubační a reakční doby
  • matematický faktor pro výpočet výsledku
  • faktor pro SI a konvenční jednotky
  • interní kód testu

Použitý vzorek

Ke stanovení lze použít sérum, plazmu nebo plnou krev. Použití plné krve umožňuje separační vrstva, na které se zachytí erytrocyty a na reakční zónu putuje pouze plazma.

Fotometr Reflotron

Mikroprocesorem řízený reflekční fotometr umožňuje plně automatické provedení měření a vyhodnocení výsledku. Z magnetického kódu testovacího proužku jsou načteny informace specifické pro danou šarži testovacích proužků a přístroj na základě těchto údajů kontroluje a monitoruje průběh reakce, teplotu, provádí automatickou kalibraci a vyhodnocuje výsledek stanovení.

Měření se provádí při vlnových délkách 567, 642 a 951 nm a výsledky jsou známy během 2 - 3 minut, tj. 18 - 30 stanovení za hodinu v závislosti na měřeném parametru. Výsledky jsou vytištěny integrovanou tiskárnou.

Rozsah měření pro jednotlivé parametry

Parametr Rozsah měření
amylasa 60-80 U/l (37°C)
bilirubin 0,5 - 12 mg/dl
(8,5 - 204 µmol/l)
cholesterol 100 - 500 mg/dl
(2,59 - 12,9 mmol/l)
kreatinkinasa 24 - cca 2 400 U/l (37°C)
kreatinin 0,5 - 10 mg/dl
(44,2 - 884 nmol/l)
GMT 5 - 3500 U/l (37°C)
ALT5 - 1500 U/l (37°C)
AST5 - 1000 U/l (37°C)
HDL cholesterol 10 - 100 mg/dl
(0,26 - 2,59 mmol/l)
hemoglobin 5 - 20 g/dl
(3,10 - 12,4 mmol/l)
draslík (K+) 2 - 12 mmol/l
(2 - 12 mval/l)
pankreat. amylasa 30 - 1800 U/l (37°C)
triglyceridy 70 - 600 mg/dl
(0,80 - 6,86 mmol/l)
močovina 20 - 300 mg/dl
(3,33 - 50 mmol/l)
kyselina močová 2 - 20 mg/dl
(119 - 1190µmol/l)
alkalická fosfatasa 50 - 3000 U/l (37°C)
glukosa 10 - 600 mg/dl
(0,56 - 33,3 mmol/l)

Kontakty

Při požadavku na koupi některého z přístrojů nebo v případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na našeho Reflotron Product Managera:

PeadDr. Boris Březák
tel: +420 272 702 563
e-mail: b.brezak@intesbohemia.cz

Objednávat můžete:
faxem: +420 272 703 206
e-mailem: sekretariat@intesbohemia.cz
poštou: INTES BOHEMIA s.r.o., Vodičkova 41/791, 112 09 Praha 1